Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2013

PursuitOfHappyness
23:02
8471 3678
PursuitOfHappyness
23:01
Myślę, że pewna część mnie zawsze będzie czekała na CIEBIE.
— życiowo.
PursuitOfHappyness
23:00
Prawdziwe związki nie rozpadają się tak łatwo. Są jak cenny wazon, który tłucze się, a potem skleja z kawałeczków, znowu tłucze i znowu skleja, tak długo, aż kawałki przestaną do siebie pasować.
— Marilyn Manson
PursuitOfHappyness
23:00
9159 c2c3 500
PursuitOfHappyness
22:56
Czasami nadchodzi taki moment, kiedy trzeba iść do przodu, pomyśleć, że nie wszystko trwa wiecznie.
— życiowo.
PursuitOfHappyness
21:37
PursuitOfHappyness
21:37
PursuitOfHappyness
21:37
3987 0c5c
Reposted fromwetryagain wetryagain viadiablerie diablerie
PursuitOfHappyness
21:37
4257 954c
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadiablerie diablerie
PursuitOfHappyness
21:37
4014 d3e4
Reposted frommoniamagda moniamagda viadiablerie diablerie
PursuitOfHappyness
21:32
3133 9f8e
PursuitOfHappyness
21:31
3263 bc51
Reposted fromvaaanity vaaanity vialifeisforliving lifeisforliving

January 25 2013

PursuitOfHappyness
09:25
8228 b4de
Reposted fromnfading nfading viaspadamzdachu spadamzdachu
PursuitOfHappyness
09:25
7638 1917
PursuitOfHappyness
09:25
to nie z miłości przestaje się jeść, to z rozstania i tęsknoty za osobą którą kochamy...
— true
Reposted fromlifebyes lifebyes viaspadamzdachu spadamzdachu
PursuitOfHappyness
09:24
9353 3bc4
...
Reposted fromssmmookkee ssmmookkee viaspadamzdachu spadamzdachu
PursuitOfHappyness
09:24
0467 88c5
Reposted fromtwice twice viaspadamzdachu spadamzdachu
PursuitOfHappyness
09:24
5580 671d
another one
Reposted fromknicKnack knicKnack viaspadamzdachu spadamzdachu

January 24 2013

PursuitOfHappyness
22:42
7830 faf1
Reposted fromchevre chevre viahorcrux horcrux
PursuitOfHappyness
22:26
No to kończymy ten rozdział.
Chujowo jest kochać. Tym bardziej, że wiesz, że drugi raz to już nie będzie to samo, wkońcu prawdziwa miłość rzekomo zdarza się tylko raz. Ale cyce do przodu i pozytywnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl